Op 14 december 2015 besteedde Tros Radar kort aandacht aan slimme thermostaten, met verwijzing naar dit artikel op hun website. Hierin worden een aantal vragen beantwoord, en een aantal slimme thermostaten genoemd. Ook in een eerder artikel van Radar werden slimme thermostaten besproken. In dit artikel gaan we in op de vragen, mogelijkheden en beperkingen van slimme thermostaten, en leggen we uit waarom domotica vaak een betere oplossing is, in opvolging van ons artikel "Nest, installeren of integreren?"

Nest3

Op de website van Tros Radar worden o.a. de volgende punten behandeld:

Welke "slimme" energiehulpen zijn er nog meer?

Als voorbeelden worden genoemd: slimme meters, slimme stekkers en energiemanagementsystemen. Domotica wordt niet genoemd, terwijl domotica juist de verbindende factor kan zijn tussen verschillende systemen, en niet alleen de hierboven genoemde.
Heeft u bijvoorbeeld al een alarmsysteem in huis? Grote kans dat deze te koppelen is aan een domoticasysteem. Maar wat heeft u daaraan met betrekking tot energiebesparing?

Een "slimme" thermostaat doet niets meer dan uw gemiddelde leefpatroon analyseren, en op basis daarvan een schema opstellen. Bent u dus gemiddeld altijd thuis op zaterdag, zal uw thermostaat op zaterdag het huis voor u verwarmen. Gaat u toevallig deze zaterdag ergens op visite, zult u dus uw thermostaat alsnog handmatig uit moeten zetten, iets dat nog regelmatig vergeten wordt.

Met een koppeling van uw alarmsysteem aan uw domoticasysteem, kan het zo worden ingesteld dat uw thermostaat automatisch wordt teruggezet naar de lage stand wanneer het systeem wordt ingeschakeld, of wanneer de sensoren bijvoorbeeld een uur geen beweging hebben gezien in huis. U investeert zodoende niet in nieuwe sensoren voor uw nieuwe apparatuur, maar maakt gebruik van al bestaande techniek in huis en integreert uw nieuwe techniek in dat systeem.

Welke thermostaat is geschikt voor mij, en wat levert het op?

Ook hier worden enkele goede voorbeelden gegeven van welke mogelijkheden er zijn, en wat per situatie een goede oplossing is.
Zo worden de volgende thermostaten aangeraden:
- zelflerende klokthermostaat voor mensen met een regelmatig dagritme
- thermostaten met zoneregeling voor mensen die hun kamers apart willen kunnen verwarmen
- op afstand bedienbare thermostaten voor mensen met onregelmatige werktijden
- thermostaten met bewegingssensoren voor mensen die hun thermostaat vergeten uit te zetten als ze weggaan

Ook hier wordt niet over de voordelen van een domoticasysteem gesproken, terwijl ook hier de voordelen evident zijn. Omdat in een domoticasysteem, bij voorkeur, alle apparatuur in huis is geïntegreerd, kan al deze informatie worden gebruikt om te bepalen of een ruimte wel of niet verwarmd moet worden. Daarmee gaan we verder dan alleen de bewegingssensoren in een ruimte. Is bijvoorbeeld de verlichting en televisie uit in de woonkamer, maar staat in de kinderkamer de televisie wel aan, dan kan op basis daarvan de verwarming "slim" worden aangestuurd.

Of is het eerder genoemde alarmsysteem ingesteld op "away", dan kunnen we ervan uitgaan dat er niemand aanwezig is, en de thermostaat op de spaarstand zetten. De verlichting die de kinderen nog wel eens vergeten uit te zetten schakelen we ook direct uit, evenals de spelcomputer en televisie.

Vindt u de Nest gewoon mooi? Recentelijk hebben wij nog een Nest thermostaat geïntegreerd in een draaiend domoticasysteem, waardoor deze is aan te sturen met een afstandsbediening van 6 jaar oud.

Nest op oude afstandsbediening

Zijn er praktische voorwaarden aan verbonden?

Als praktische voorwaarden worden door Tros Radar genoemd dat de thermostaten verbinding moeten hebben via wifi om van afstand te kunnen worden bediend, en dat de thermostaat het protocol van de ketel (meestal OpenTherm) moet spreken.
Bij integratie met een domoticasysteem is deze wifi verbinding niet perse nodig; het domoticasysteem is centraal verbonden met het netwerk, en stuurt de apparatuur lokaal aan. Zo is er vanaf internet enkel een verbinding nodig met het domoticasysteem.

Geen eigen app voor de verlichting, het alarmsysteem of de thermostaat, maar een enkele domotica app van waaruit alle functionaliteit wordt bediend en gemonitord.

Wat kost dat, en hoe zit het met mijn privacy?

Slimme thermostaten worden vaak als duur beschouwd, en zijn gemiddeld zo'n €250 in de aanschaf. Opvallend is, dat de "mooiste van het stel", de Nest thermostaat, qua prijs niet veel onderdoet voor de rest. Zoals te lezen in het Tros Radar artikel kan door slim te verwarmen zo'n 130 tot 190 euro per jaar worden bespaard, dat is dus een relatief korte terugverdientijd waarmee de aanschaf van zo'n sexy thermostaat goed te verdedigen is.

Alhoewel €250 natuurlijk een flink bedrag is, valt het voor de technologie die geleverd wordt mee. Fabrikanten zullen hier geen enorme winst op maken. Wat is dan de toegevoegde waarde voor de fabrikant? Alhoewel alle fabrikanten uiteraard een privacy verklaring afgeven en zich aan alle wetten zullen houden, lijkt het ons geen toeval dat een partij als Google de thermostaat van Nest voor een aanzienlijk bedrag heeft toegevoegd aan haar portfolio.

Zoals eerder besproken in ons artikel over IoT, "het product bezitten, of het product zijn", is de informatie die door het in huis analyseren van consumentengedrag wordt opgeslagen geld waard, waardoor u als consument het product wordt, en het leveren van de thermostaat bijna als investering kan worden gezien. Zo zijn er al verzekeraars die in ruil voor de verzamelde gegevens van uw slimme thermostaat korting aanbieden op de premie.

Wat is het verschil met een domoticasysteem?

Het grote verschil bij een domoticasysteem is, dat het voor u wordt geïnstalleerd. Gegevens zijn inzichtelijk voor u, en uw verschillende apparaten in huis worden op zo'n manier met elkaar verbonden en aangestuurd, dat het voor u voordelen biedt, zowel functioneel als financieel.

Nee, u bent er niet met 250 euro, maar u investeert in een systeem dat tientallen jaren mee kan, waar uw apparatuur daadwerkelijk samenwerkt, en waarbij u niet elke maand de aangepaste privacyvoorwaarden door hoeft te nemen.

Vrijblijvend domotica advies?

Slimme thermostaten of domotica?